Crowdfunding: veel kleine beetjes bij elkaar

Eigenaar Jos van der Lee en Daphne Habets van CrowdExperts bij Beachhouse Key West aan de Haarrijnse Plas, ook door crowdfunding ontstaan.
STICHTSE VECHT – ‘’Op het moment dat iemand op zoek is naar een bepaald doelkapitaal, kan dat bijeengebracht worden in kleine beetjes door een groot aantal mensen. Dat is in het kort crowdfunding.’’

Foto: Eigenaar Jos van der Lee en Daphne
Habets van CrowdExperts bij Beachhouse
Key West aan de Haarrijnse Plas, ook
door crowdfunding ontstaan.
Foto Ria van Vredendaal

– Aan het woord is Daphne Habets, trotse oprichter van crowdfunding consultancyCrowdExperts.nl. ‘’Ik raakte hierin al geïnteresseerd toen het fenomeen in Nederland net bekend werd, zo’n vier jaar geleden. Eerst nog als investeerder, later als general manager bij het grootste crowdfunding platform van Nederland,Geldvoorelkaar.nl. In die periode heb ik veel kennis opgedaan en een groot (inter)nationaal netwerk opgebouwd.’’ Het begrip crowdfunding is eigenlijk helemaal niet nieuw. In feite zijn belastingen, collectes en het centenbakkie van het draaiorgel dat ook. Dat het sinds een aantal jaar niettemin een opmars heeft gemaakt bij het Midden- en Klein Bedrijf, ondernemers en particulieren als geldvrager én als investeerder heeft volgens Daphne duidelijke redenen.
‘’Bedrijven, ondernemers hebben geld nodig. Hetzij voor het opstarten van een bedrijf/concept, hetzij voor uitbreiding of het dagelijks ondernemen. Door de crisis en de Europese regelgeving is het een stuk lastiger geworden om bancair krediet te verkrijgen. Crowdfunding biedt een oplossing. Kleine beetjes geld van een groot aantal personen brengen het gewenste kapitaal bij elkaar. Wat het investeren betreft helpt het dat we een spaarzaam volkje zijn en dat wegzetten op de bank tegenwoordig weinig meer oplevert. We zijn ook bereid anderen te helpen en zijn daarnaast een handelsvolk dat snapt hoe belangrijk het MKB voor onze economie is. Bovendien hebben de meeste mensen in ons land toegang tot internet en zijn we gewend om ook ‘gevoelige’ zaken als banktransacties per internet te regelen.

Lees verder op DeWeekkrant: http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=3191550

Tags: , , , , , , ,

Live Crowdfunding .tv

Verrassend Vlug Verkopen Crowdfunding Campagne

CF Beat English Headlines

RSS Error: WP HTTP Error: Could not resolve: www.crowdfundbeat.com (Domain name not found)

BeCiclos Crowdfunding video