Kredietpaspoort en crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl concretiseren samenwerking

Minister Kamp reikt eerste Kredietpaspoort uit aan een ondernemer die via Geldvoorelkaar.nl een crowdfunding campagne is gestart. 

Rotterdam, 20150416 — Het Kredietpaspoort, dé online tool voor ondernemers met een kredietbehoefte, gaat samenwerken met het succesvolle crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl. Met het Kredietpaspoort wordt de kwaliteit van de ingediende aanvragen hoger, wat leidt tot meer succesvolle financieringen door Geldvoorelkaar. 

Geldvoorelkaar.nl krijgt maandelijks honderden kredietaanvragen binnen. Van deze aanvragen komt maar liefst 60% niet voorbij de eerste stap, simpelweg omdat de aanvraag incompleet is. Van de aanvragen die wel compleet zijn en onder het oog van de beoordelaar van Geldvoorelkaar.nl komen, voldoet  ruim de helft niet aan de normen die Geldvoorelkaar.nl hanteert voor plaatsing. 

Martijn van Schelven van Geldvoorelkaar: ,,Wat we merken is dat veel van de aanvragen al in een vroeg stadium sneuvelen, omdat het plan niet goed is uitgewerkt of incompleet is. Dit heeft onder andere te maken met een gebrek aan kennis van de aanvragers. Zij weten vaak niet welke informatie relevant is voor een financieringsverzoek.” 

De toegevoegde waarde van het Kredietpaspoort in een financieringsaanvraag ligt hem voor Geldvoorelkaar.nl in de objectieve informatie die het Kredietpaspoort biedt over de ondernemer en zijn onderneming. Gegevens over de financiële kredietwaardigheid van een onderneming heeft Geldvoorelkaar.nl doorgaans voldoende voor handen, maar informatie over de ‘zachte kant’ van de ondernemer is minder beschikbaar. Het Kredietpaspoort biedt verschillende testen waaruit gevalideerde en objectieve informatie over de denkstijl en het ondernemersprofiel van de ondernemer komt. Ook wordt er een beeld geschetst van hoe de ondernemer zijn onderneming runt. Hoe gaat hij bijvoorbeeld om met innovatie en personeelsbeleid? Door het toevoegen van dergelijke informatie aan het ondernemingsplan, ontstaat een totaalbeeld van de ondernemer, op basis waarvan men een meer gefundeerde keuze kan maken de plannen wel of niet te financieren. 

Om ondernemers te ondersteunen bij het doen van een financieringsaanvraag die klaar is om op het crowdfundingplatform geplaatst te worden, gaat Geldvoorelkaar.nl het Kredietpaspoort inzetten in het beginstadium van het aanvraagproces. Reeds een groot aantal adviseurs/accountants  is aangesloten bij Geldvoorelkaar.nl en dient met regelmaat een kredietverzoek in. Geldvoorelkaar.nl gaat deze accountants en adviseurs de komende tijd gezamenlijk met Kredietpaspoort en MKB-kredietcoach opleiden in het gebruik van het Kredietpaspoort. Het Kredietpaspoort wordt als onderdeel van het ondernemingsplan aan een aanvraag toegevoegd. Wanneer een project op de website van Geldvoorelkaar.nl wordt geplaatst, worden de uitkomsten van de testen van het Kredietpaspoort op het dashboard geplaatst. 

Op de Week van de Ondernemer in Utrecht is woensdag door minister Kamp van Economische zaken het eerste Kredietpaspoort uitgereikt wat heeft bijgedragen aan een plaatsing op het platform van Geldvoorelkaar.  

Over Geldvoorelkaar 

Geldvoorelkaar.nl is het grootste Crowdfundingplatform in Nederland en brengt geldleners en investeerders via haar platform bij elkaar. Momenteel wordt er maandelijks voor circa € 3.000.000,= aan zakelijke en particuliere projecten bemiddeld. Inmiddels zijn meer dan 720 projecten voor MKB bedrijven succesvol gefinancierd. 

In 2014 is er circa € 28.000.000,= aan krediet uitgezet via Geldvoorelkaar.nl. Dat maakt een totaal van ruim € 55.000.000,= sinds de opstart van Geldvoorelkaar.nl in 2011. 

 Over Kredietpaspoort 

Het Kredietpaspoort is een instrument ontwikkeld vóór en dóór ondernemers en is erop gericht ondernemers zich beter te laten voorbereiden op een financieringsaanvraag. Het Kredietpaspoort biedt een geobjectiveerde standaard van ondernemerschap, door de ondernemer inzicht te bieden in de eigen ondernemerskwaliteiten, de prestaties van de onderneming en de financiële parameters die daarmee samenhangen.Met een Kredietpaspoort houdt de ondernemer zelf de controle in de financieringsaanvraag en verkrijgt hij sneller toegang tot krediet, bij zowel traditionele financiële instellingen als nieuwe financiers zoals crowdfunding.  

Tags: , , , , , ,

Live Crowdfunding .tv

Verrassend Vlug Verkopen Crowdfunding Campagne

CF Beat English Headlines

Feb 7th, 2018 at the Harvard Club of New York [...]

Sherwood Neiss, is a Principal at Crowdfund Capital Advisors and a Partner at Crowd Capital Ventures [...]

Blaine McLaughlin is the Chief Operating Officer of VIA Folio, an innovative IPO, private and altern [...]

Georgia P. Quinn is the CEO and co-founder of iDisclose, an adaptive web-based application that enab [...]

Sara Hanks, co-founder, and CEO of CrowdCheck, is an attorney with over 30 years of experience in th [...]

By Paul Niederer,  Founder Raiseworth. (Here is a post from 2015 when I started pushing for Crowdfun [...]

Wednesday, October 4, 2017 (10:00 AM) – Committee on Financial Services Hearing: “Examining the SEC’ [...]

        By Navroop Sahdev Centre for Blockchain Technologies, University College London, UK Centre d [...]

BeCiclos Crowdfunding video