Jongerenwerk Moergestel stapt over op crowdfunding

Bron: Oisterwijknieuws.nl

Jongerenwerk in een nieuw perspectief is de naam van het projectplan wat onlangs is verstuurd naar een tiental regionale en landelijke fondsen. Doel van dit projectplan is om het jongerenwerk te borgen binnen de kern Moergestel en te voorzien in preventief jongerenwerk d.m.v participatie van de doelgroep. Inmiddels is er  al een eerste toezegging van € 3000.- binnen. Beantwoording van de  overige aanvragen worden medio half april verwacht. Buiten deze fondsenwervingsronde wil het bestuur van JWM ook een beroep doen middels crowdfunding op u als betrokken burger. Draagt u het jongerenwerk een warm hart toe dan kunt u een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL21 RABO 0134534700.  Het bestuur dankt u bij voorbaat.

Benieuwd waaraan uw donatie besteed wordt?

Binnenkort is er op de facebook pagina van Jongerenwerk Moergestel een animatie te zien van de vernieuwde opzet van het jongerencentrum. Tevens is er in de toekomst de mogelijkheid om als vereniging, organisatie het pand te huren. Interesse naar de mogelijkheden laat het ons weten.   

Jeugdbeleid gemeente 

Sinds het wegvallen van de gemeentelijke financiële steun, na ruim 20 jaar, is de toekomst voor het jongerenwerk onduidelijk. Vanuit de politiek is er ook weinig betrokkenheid bij dit dossier. Het bestuur van JWM ziet de noodzaak van het behoud van de functie van het jongerencentrum en hoopt dat er vanaf 2016 wanneer er weer een nieuw jeugdbeleid opgesteld wordt en er andere keuzes gemaakt gaan worden dan in de afgelopen jaren.

Van de  totaal € 200.000,- uit de begroting  jeugdbeleid wordt een aanzienlijk deel aan het ambulante jongerenwerk besteed aan met name de focus op de 10% risicojongeren. Naar de mening van het bestuur van JWM is binnen de kern Moergestel het ambulant jongerenwerk nauwelijks zichtbaar geweest, de focus lag vooral binnen de kern Oisterwijk. Deze middelen hadden anders besteed kunnen worden.

Het bestuur van JWM is bereid om net zoals in het verleden mee te denken bij het formuleren van het nieuwe jeugdbeleid, samen met andere ketenpartners, om uiteindelijk een meer evenwichtigere visie ten aanzien van het jeugdbeleid uit te zetten binnen de gemeente Oisterwijk.

Tags: , , , , , ,

Live Crowdfunding .tv

Verrassend Vlug Verkopen Crowdfunding Campagne

CF Beat English Headlines

By Paul Niederer,  Founder Raiseworth. (Here is a post from 2015 when I started pushing for Crowdfun [...]

Wednesday, October 4, 2017 (10:00 AM) – Committee on Financial Services Hearing: “Examining the SEC’ [...]

        By Navroop Sahdev Centre for Blockchain Technologies, University College London, UK Centre d [...]

      By: Sherwood Neiss and Jason Best, Principals Crowdfund Capital Advisors, LLC Into the second [...]

by Brandon Raatikka According to FactRight’s tracking, the SEC qualified 21 Reg A+ Tier 2 offerings [...]

By Trudy-Anne McLeary, Associate, Corporate and Finance | Benjamin T. Brickner, Associate, Corporate [...]

Crowdfund Beat News Wire, SEC issued an investigative report stating, “tokens offered and sold by a [...]

Crowdfund Beat News Wire, Delaware Blockchain Initiative: Transforming the Foundational Infrastructu [...]

BeCiclos Crowdfunding video