Jongerenwerk Moergestel stapt over op crowdfunding

Bron: Oisterwijknieuws.nl

Jongerenwerk in een nieuw perspectief is de naam van het projectplan wat onlangs is verstuurd naar een tiental regionale en landelijke fondsen. Doel van dit projectplan is om het jongerenwerk te borgen binnen de kern Moergestel en te voorzien in preventief jongerenwerk d.m.v participatie van de doelgroep. Inmiddels is er  al een eerste toezegging van € 3000.- binnen. Beantwoording van de  overige aanvragen worden medio half april verwacht. Buiten deze fondsenwervingsronde wil het bestuur van JWM ook een beroep doen middels crowdfunding op u als betrokken burger. Draagt u het jongerenwerk een warm hart toe dan kunt u een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL21 RABO 0134534700.  Het bestuur dankt u bij voorbaat.

Benieuwd waaraan uw donatie besteed wordt?

Binnenkort is er op de facebook pagina van Jongerenwerk Moergestel een animatie te zien van de vernieuwde opzet van het jongerencentrum. Tevens is er in de toekomst de mogelijkheid om als vereniging, organisatie het pand te huren. Interesse naar de mogelijkheden laat het ons weten.   

Jeugdbeleid gemeente 

Sinds het wegvallen van de gemeentelijke financiële steun, na ruim 20 jaar, is de toekomst voor het jongerenwerk onduidelijk. Vanuit de politiek is er ook weinig betrokkenheid bij dit dossier. Het bestuur van JWM ziet de noodzaak van het behoud van de functie van het jongerencentrum en hoopt dat er vanaf 2016 wanneer er weer een nieuw jeugdbeleid opgesteld wordt en er andere keuzes gemaakt gaan worden dan in de afgelopen jaren.

Van de  totaal € 200.000,- uit de begroting  jeugdbeleid wordt een aanzienlijk deel aan het ambulante jongerenwerk besteed aan met name de focus op de 10% risicojongeren. Naar de mening van het bestuur van JWM is binnen de kern Moergestel het ambulant jongerenwerk nauwelijks zichtbaar geweest, de focus lag vooral binnen de kern Oisterwijk. Deze middelen hadden anders besteed kunnen worden.

Het bestuur van JWM is bereid om net zoals in het verleden mee te denken bij het formuleren van het nieuwe jeugdbeleid, samen met andere ketenpartners, om uiteindelijk een meer evenwichtigere visie ten aanzien van het jeugdbeleid uit te zetten binnen de gemeente Oisterwijk.

Tags: , , , , , ,

Live Crowdfunding .tv

Verrassend Vlug Verkopen Crowdfunding Campagne

CF Beat English Headlines

BY SARA HANKS , CrowdFundBeat  Sr.contributing Guest Editor  CEO/Founder,Crowd check.Inc. So, one ye [...]

Watch: Jonathan Frutkin, Sara Hanks, Mark Roderick, Brian Korn @ Crowdfunding USA  More Videos: [...]

By Mark Robertson CrowdFundBeat  Sr. Contributing Editor. President at CrowdDD, LLC, This is an open [...]

Crowdfund Beat News Wire, Paradise Ridge Hydrocarbons, Inc. (OTC Pink: PRGE) is primarily engaged in [...]

By Anum Yoon Crowdfund Beat Guest Editor,  The idea of crowdfunding has gained popularity in the pas [...]

Crowdfund Beat News Wire, NextGen Announces Finalists for Crowdfunding Video Awards Season Finale, R [...]

Crowdfund Beat Media Presents:  4th Annual Crowdfunding USA on May 4-5 2017 @ National Press Club Wa [...]

BeCiclos Crowdfunding video