Minister Kamp belooft één loket voor kredietadvies

Bron: FD.nl 19 november 2014

ECONOMIE & POLITIEK


Hollandse Hoogte

Er komt één loket waar ondernemers terecht kunnen voor advies over het aanvragen van krediet en andere vormen van financiering. Dat heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken woensdag toegezegd aan de Tweede Kamer. De centrale financieringsdesk moet ondernemers een beter inzicht bieden in het woud aan financieringsinstrumenten dat afgelopen jaren is ontstaan.

Kredietunies

Met het nieuwe loket hoopt Kamp iets te doen aan de problemen die veel mkb-bedrijven ondervinden bij het vinden van financiering. Diverse initiatieven om ondernemers meer overzicht te bieden, komen onder één dak. Aan zo’n overzicht is behoefte door de opkomst van alternatieve vormen van financiering, zoals kredietunies en crowdfunding, in reactie op het gebrek aan bankkrediet. Ook de overheid heeft een reeks van regelingen in het leven geroepen.

De Ondernemerskredietdesk, die VNO-NCW, MKB-Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken deze zomer lanceerden, helpt ondernemers al met het verkrijgen van overzicht over financieringsinstrumenten van private partijen. Bedoeling is dat deze kredietdesk gaat fuseren met de Ondernemerspleinen van de Kamer van Koophandel en de overheidsvoorlichting zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die verzorgt.

Met zijn toezegging komt Kamp tegemoet aan een wens van zowel de Kamer als werkgeversvereniging VNO-NCW. Die hadden eerder aangedrongen op oprichting van wat wel ‘een financiële ANWB’ is genoemd.

‘Fanatiek’

In zijn pogingen de regeldruk voor bedrijven terug te dringen, gaat Kamp sterk inzetten op de ondernemingsdossiers, zo kondigde hij aan. ‘Daar ben ik heel fanatiek mee bezig.’ In ondernemingsdossiers slaan bedrijven veel informatie over hun activiteiten op. Toezichthouders en overheidsinstanties kunnen die informatie vervolgens zelf opzoeken. Dat systeem moet voorkomen dat ondernemers steeds weer dezelfde gegevens aanleveren aan diverse instanties. Het aantal dossiers moet volgend jaar zijn gestegen van de huidige 7.000 tot 35.000. Voor 2016 ligt de doelstelling op 80.000.

Kamp zei evenwel niets te voelen voor een bevoegdheid om andere ministeries te dwingen tot het verminderen van regeldruk. Het CDA en VNO-NCW hadden gevraagd om zo’n ‘doorzettingsmacht’ voor de minister. ‘Dat past niet in de sfeer van dit kabinet’, aldus Kamp.

Regeldruk

De klacht dat dit kabinet te weinig doet aan het verminderen van de regeldruk, veegde Kamp resoluut van tafel. In nogal krasse bewoordingen riep hij juist het bedrijfsleven op zich meer in te spannen. ‘Ik daag bedrijven uit om aan te geven welke regels overbodig zijn’, aldus Kamp. En: ‘Ik zou willen dat bedrijven zich net zo hard inzetten als wij.’

Kamp liet de Kamer woensdag ook weten dat een onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van zzp’ers langer duurt dan gedacht. De resultaten van het zogenoemde Ibo-onderzoek worden pas in mei volgend jaar verwacht. Kamp bevestigde wel dat het kabinet zint op maatregelen om onder meer de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers te versoberen. ‘Laten we er geen doekjes om winden. Zzp’ers willen de vrijheid van ondernemers, maar vragen ook om collectieve regelingen voor pensioen en arbeidsongeschiktheid. Dat is een feit dat we onder ogen moeten zien.’

Tags: , , , ,

Live Crowdfunding .tv

Verrassend Vlug Verkopen Crowdfunding Campagne

CF Beat English Headlines

RSS Error: WP HTTP Error: Could not resolve: www.crowdfundbeat.com (Domain name not found)

BeCiclos Crowdfunding video