SER waarschuwt voor ‘marktfalen’ bij haperende kredietverstrekking aan mkb

Bron: FD, auteur Ria Cats 17 oktober 2014

 

Mariëtte Hamer
Mariëtte Hamer ANP

De strengere kapitaalregels voor Nederlandse banken staan de kredietverstrekking aan het midden- en kleinbedrijf wel degelijk in de weg. ‘Nu al, maar in de toekomst nog meer’, zeggen voorzitter Mariëtte Hamer en directeur economische zaken Marko Bos van de Sociaal-Economische Raad.

Dinsdag beweerde minister Henk Kamp van Economische Zaken in een interview met het Financieele Dagblad nog het tegenovergestelde. Kamp hield juist vol dat de kapitaaleisen, zoals het aanhouden van hogere buffers voor het Nederlandse bankwezen, geen negatieve uitwerking hebben en zullen hebben op de kredietverlening aan het bedrijfsleven.

Marko Bos

Nijpend

Volgens Hamer en Bos is de hele SER – een belangrijk adviesorgaan van het kabinet dat bestaat uit werkgevers, vakbonden en onafhankelijke kroonleden – een andere mening toegedaan. ‘Niemand heeft een glazen bol, Henk Kamp ook niet’, zegt Bos vrijdagmiddag tegen Het Financieele Dagblad. Bos voegt daaraan toe dat de haperende kredietverlening van banken straks na de crisis pas echt nijpend wordt. ‘Als het weer wat beter gaat, durven ondernemers weer aan uitbreiding en nieuwe initiatieven te denken. Maar als banken mede door de hogere buffereisen huiverig blijven, remt dat de groei.’ Het Internationaal Monetair Fonds deelt deze visie.

De zorgen rond de gebrekkige kredietverstrekking hebben geleid tot een rapport van de SER-commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden. Met dit rapport wil Hamer aan de bel trekken bij de ministeries van Economische Zaken en Financiën. Ook wil de kersverse SER-voorzitter een verdere discussie aanjagen met onder meer werkgeverslobby MKB-Nederland, de Nederlandse banken en andere (potentiële) kredietverstrekkers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen. ‘Het midden- en kleinbedrijf, de motor van onze economie, is goed voor 60% van de Nederlandse banen en is nu nog bij uitstek afhankelijk van de vier grootbanken voor de kredietverlening.’

Negatieve spiraal

Volgens Hamer is er nu sprake van een vicieuze cirkel, analyseert ze. Zo zit het midden- en kleinbedrijf (mkb) momenteel in zwaar weer door de crisis, de afkalvende koopkracht en de achterblijvende binnenlandse bestedingen. Tegelijkertijd heeft een deel van het mkb ook last van de trend dat Nederlanders steeds meer online en steeds minder in fysieke winkels kopen. Daardoor – en door de strengere bankregels – zijn banken huiverig om kredieten te verstrekken, waardoor het mkb weer niet kan investeren in bijvoorbeeld webwinkels et cetera. ‘Het is kortom een negatieve spiraal’, zegt Hamer.

Om die te doorbreken, moet het allereerst aantrekkelijker worden om mkb-plannen te financieren. Met name kleine mkb’ers kunnen moeilijk aan krediet komen, omdat banken voor hen relatief hoge kosten moeten maken. Over kleine bedrijven is immers weinig bekend, dus moet het bankwezen veel vooronderzoek doen om de kredietwaardigheid te beoordelen. Deze inspanning staat niet in verhouding tot de in de ogen van de banken kleine kredieten met lage renteopbrengsten die het kleinbedrijf vraagt. ‘Dit is marktfalen; een groot probleem’, aldus Hamer.

Inzichtelijke bedrijfsinformatie

Daarom stelt ze dat de mkb’ers hun eigen financiële informatie beter inzichtelijk moeten maken. Dat kan door de bestaande ‘Standard Business Reporting’ beter te benutten. Hierbij wordt de boekhouding gestandaardiseerd, zodat banken en andere financiers de gegevens van het midden- en kleinbedrijf sneller kunnen duiden. ‘MKB-Nederland raadt dit ook aan’, zegt Hamer. Volgens de SER zou er ook kunnen worden gedacht aan het opzetten van een centraal kredietregister, waar potentiële geldschieters snel kunnen zien hoe een bedrijf ervoor staat.

Daarnaast is het zaak dat er naast banken méér financiers komen voor het mkb, meent Hamer. Deze maand is de Nederlandse Investeringsinstelling (NII) van start gegaan, die Nederlandse investeringsprojecten in onder meer infrastructuur, zorg, en woningbouw geschikter kan maken voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Hamer: ‘Die kan ook verschillende kleinere kredieten van mkb’ers bundelen tot één pakket, zodat het aantrekkelijker, goedkoper en minder risicovol wordt voor pensioenfondsen om te investeren in het mkb. De NII is er nu. Er zijn geen smoezen meer om er geen gebruik van te maken.’

Maatschappelijke belangen

Voorts ziet de SER-commissie een blijvende rol voor de overheid weggelegd om faciliteiten te bieden voor het écht kleine mkb, bijvoorbeeld in de vorm van garanties. Securitisatie, oftewel het bundelen van kredieten, werkt volgens de SER-voorzitter niet goed bij kleine kredieten en de markt is volgens haar niet goed in staat is deze tegen een redelijke prijs te financieren. ‘Als de overheid niets doet, dan komen die kleine kredieten er dus niet, met nadelige gevolgen voor de werkgelegenheid van dien. Het is maatschappelijk van belang dat kleine, startende en innovatieve bedrijven voldoende groeikansen krijgen.’

De SER-commissie hoopt dat het mkb uiteindelijk niet meer, zoals nu, voor 80% afhankelijk is van de banken bij de kredietverlening, maar voor 50%. ‘Al lijkt een percentage van 60% banken en 40% andere geldschieters mij persoonlijk reëler’, zegt Hamer. Ze noemt ook venture capital, crowdfunding en kredietunies in potentie interessant als toekomstige geldschieters voor het mkb. ‘Banken kunnen hierbij voortaan ook gaan fungeren als beoordelaars van mkb-aanvragen die deze vervolgens koppelen aan private investeerders’, zegt Hamer.

 

Tags: , , , , , ,

Live Crowdfunding .tv

Verrassend Vlug Verkopen Crowdfunding Campagne

CF Beat English Headlines

Feb 7th, 2018 at the Harvard Club of New York [...]

Sherwood Neiss, is a Principal at Crowdfund Capital Advisors and a Partner at Crowd Capital Ventures [...]

Blaine McLaughlin is the Chief Operating Officer of VIA Folio, an innovative IPO, private and altern [...]

Georgia P. Quinn is the CEO and co-founder of iDisclose, an adaptive web-based application that enab [...]

Sara Hanks, co-founder, and CEO of CrowdCheck, is an attorney with over 30 years of experience in th [...]

By Paul Niederer,  Founder Raiseworth. (Here is a post from 2015 when I started pushing for Crowdfun [...]

Wednesday, October 4, 2017 (10:00 AM) – Committee on Financial Services Hearing: “Examining the SEC’ [...]

        By Navroop Sahdev Centre for Blockchain Technologies, University College London, UK Centre d [...]

BeCiclos Crowdfunding video